جشن دستار فضیلت دارالعلوم غوث اعظم و یاد حضور حافظ ملت
LIVE FROM PORBANDAR | 13th Jashn-e Dastaar-e Fazeelat wa Yaad-e Huzur Hafiz-e Millat | 24th December 2023